ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

1หมู่ที่16

ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0828886341

1หมู่ที่16

ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00